Μερική Έκλειψη Ηλίου, 20 Μαρτίου 2015, 10:39πμ - Ζωντανή Μετάδοση

Η παρατήρηση της Μερικής Έκλειψης Ηλίου πραγματοποιήθηκε με ειδικό ηλιακό τηλεσκόπιο στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη. Το φαινόμενο ξεκίνησε στις 10:39πμ και ολοκληρώθηκε στις 12:49μμ.Η μετάδοση έχει ολοκληρωθεί.
Παρακολουθήστε το video της έκλειψης!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη

Το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης υποδέχθηκε μόνο εκπροσώπους των ΜΜΕ το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2015. Στις 10:00πμ έγινε 15λεπτη παρουσίαση για το φαινόμενο, αποκλειστικά προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δόθηκε πληροφοριακό υλικό καθώς και ειδικά γυαλιά που διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα για την παρατήρηση της ηλιακής έκλειψης. Ερευνητές του ΙΑΑΔΕΤ με ειδίκευση στην ηλιακή αστροφυσική ήταν διαθέσιμοι για περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα με το ηλιακό τηλεσκόπιο το οποίο μετέδωσε την έκλειψη στο διαδίκτυο, το ιστορικό τηλεσκόπιο Newall ήταν επίσης ανοιχτό για την παρατήρηση της έκλειψης. Τέσσερα επιπλέον φορητά τηλεσκόπια με ειδικά ηλιακά φίλτρα ήταν διαθέσιμα από ερασιτέχνες αστρονόμους, στον ίδιο χώρο για ηλιακή παρατήρηση.

Εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Θησείο

Τρία φορητά τηλεσκόπια ήταν εγκατεστημένα έξω από τον χώρο του τηλεσκοπίου Δωρίδη, στον λόφο της Πνύκας, για την παρατήρηση της έκλειψης από μαθητές, το ευρύτερο κοινό και εκπροσώπους των ΜΜΕ. Οι επισκέπτες παρατήρησαν επίσης το φαινόμενο με ειδικά γυαλιά που διαθέτουν τα κατάλληλα φίλτρα για ηλιακή παρατήρηση. Προσωπικό του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ ήταν διαθέσιμο για την ενημέρωση του κοινού και την καθοδήγησή του στην παρατήρηση του φαινομένου.

Πληροφοριακό Υλικό

Ένα αρχείο με πληροφορίες σχετικά με τις εκλείψεις βρίσκεται εδώ.

 


 

Για να επισκεφθείτε
την Ιστοσελίδα του ΙΑΑΔΕΤ
πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιθυμείτε να πα- ρατηρήσετε την έκλειψη σε εξω- τερικό χώρο, πρέπει να χρησιμο- ποιήσετε ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ. Απλά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν την αναγκαία προστασία και μπορεί να προκληθούν μόνιμες βλάβες στην όρασή σας.

Meteo Κάμερα Πεντέλης

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Πληροφοριακό Υλικό

Σε συνεργασία με τον ΔΙΑΥΛΟ

Χορηγίες

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα